Skip to main content

KBvG pleit voor inzage gerechtsdeurwaarders in bankgegevens

By Uncategorized

De KBvG, de beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, heeft gereageerd op de internetconsultatie Besluit verwijzingsportaal bankgegevens. De KBVG heeft daarbij onder meer aangegeven dat naast een centrale bevragingsmogelijkheid om te achterhalen bij welke banken een schuldenaar bankiert, door de minister terecht reeds opgemerkt, dat ook inzage in saldi noodzakelijk is. Inzage in de saldi voorkomt namelijk dat er een bankbeslag wordt gelegd waarvan de kosten hoger zijn dan het bedrag dat kan worden beslagen. Dat is immers een situatie waarbij noch de schuldeiser, noch de schuldenaar is gebaat. De KBvG pleit daarom voor voor aansluiting van de gerechtsdeurwaarders op het verwijzingsportaal.

Wij als Van der Vleuten & van Hooff zijn benieuwd of deze mogelijkheid er in de toekomst ook daadwerkelijk zal komen.

Via KBVG.nl

Schuldenwijzer

By Uncategorized

Op vrijdag 18 oktober 2019 heeft de lancering van Schuldenwijzer plaatsgevonden. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht van alle schulden. Niet alleen de burger maar ook zijn schuldhulpverlener kan dan via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar, waarmee de schuldhulpverlening efficiënter kan worden verleend. Dat creëert rust voor de schuldenaar en voorkomt verhogende kosten van incasso.

Kortom: Schuldenwijzer is een concrete stap in het terugdringen van schuldenproblematiek!

Via KBVG.nl

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen en ATW-dagen

By Uncategorized

De feestdagen staan weer voor de deur. Graag willen wij u dan ook wijzen op onze aangepaste openingstijden:

Maandag 24 december 2018: gesloten
Dinsdag 25 december 2018: gesloten (Eerste Kerstdag)
Woensdag 26 december 2018: gesloten (Tweede Kerstdag)
Dinsdag 1 januari 2019: gesloten (Nieuwjaarsdag)

Donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018 is ons kantoor gewoon geopend, evenals maandag 31 december 2018.

Ook komen er nog een aantal explootvrije dagen aan; zogenaamde ATW-dagen. Op de volgende dagen mogen er geen exploten worden uitgereikt:

Maandag 24 december 2018: gelijkgestelde dag
Dinsdag 25 december 2018: Eerste Kerstdag
Woensdag 26 december 2018: Tweede Kerstdag
Maandag 31 december 2018: gelijkgestelde dag
Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaarsdag

Het team van Van der Vleuten & van Hooff gerechtsdeurwaarders & Incasso wenst u hele fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2019. Ook in het nieuwe jaar zijn wij u weer graag van dienst.

Wetswijziging toezicht en tuchtrecht

By Uncategorized

Toezicht en tuchtrecht zijn twee belangrijke elementen waar de gerechtsdeurwaarder mee te maken heeft. Toezicht betreft de controle op het naleven van wettelijke voorschriften zoals wetgeving en verordeningen. Toezicht is erop gericht eventuele overtredingen te voorkomen. Wanneer er mogelijk toch sprake is van een overtreding, komt het tuchtrecht om de hoek kijken.

De laatste jaren werd de overheid geconfronteerd met stijgende kosten voor toezicht en rechtspraak. Niet alleen voor de Gerechtsdeurwaardersbranche, maar ook voor wat betreft de advocatuur en het notariaat. Onlangs heeft er dan ook een wetswijziging plaatsgevonden waarin o.a. aan onze beroepsorganisatie de plicht is opgelegd de kosten van het toezicht en tuchtrecht te vergoeden aan de Staat. De KBvG heeft vervolgens in een Verordening en een bestuursregel bepaald dat haar leden een heffing krijgen opgelegd per registratie van een exploot in het repertorium (register van uitgebrachte exploten).

Het bestuur van de KBvG heeft besloten dat het bedrag van de heffing per registratie van een exploot in het repertorium € 0,78 exclusief btw is (tarief 2018). Wij dienen deze kosten voortaan door te belasten aan onze opdrachtgever.

Startersdag Schagen 12 november

By Uncategorized

Startersdagen.com organiseert in samenwerking met Rabobank Kop van Noord-Holland, de gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Interpolis op maandag 12 november een gratis startersdag bij het Regius College te Schagen. De inspirerende avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot ongeveer drie jaar oud en de succesvolle start-ups die een volgende stap willen maken.

Het programma bestaat uit plenaire kennisdeling, een startersmarkt om vragen te stellen, diverse seminars en workshops en een inspiratiesessie.

Van der Vleuten & van Hooff gerechtsdeurwaarders & incasso is als kennispartner aanwezig om (startende) ondernemers alles te vertellen over debiteurenbeheer, incasso en juridische zaken. Andere aanwezige kennispartners zijn Rabobank Kop van Noord-Holland, Notaris Verhoeks, Omnyacc Den Helder en vele vele anderen.

Het evenement begint om 17:30 en zal duren tot ongeveer 21:30. Kijk voor het hele programma op de website van Starterdagen.com.

Spreekuur augustus

By Uncategorized

Elke donderdagavond staan wij u graag te woord tijdens ons vrijblijvende inloopspreekuur. Onze welverdiende vakantie is nu ook aangebroken en derhalve zullen er in de maand augustus GEEN inloopspreekuren kunnen plaatsvinden.

Overdag staan wij u natuurlijk graag bij met raad en daad, u kunt ons daarvoor tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0255 51 57 12 (kantoor IJmuiden) of 0223 61 08 59 (kantoor Den Helder).
Ons eerstvolgende inloopspreekuur is op 6 september.

Wij wensen u tevens een fijne zomervakantie toe.

Explootvrije dagen 2018 en gewijzigde openingstijden

By Uncategorized

In de wet staat bepaald dat een gerechtsdeurwaarder op bepaalde dagen geen exploot mag doen. Daarnaast worden er jaarlijks bij Koninklijk besluit dagen aangewezen waarop door de gerechtsdeurwaarder geen exploot mag worden gedaan.

In de Algemene Termijnen Wet en het Koninklijk Besluit zijn de volgende explootvrije dagen voor 2018 vastgesteld:

– 30 maart 2018 (Goede vrijdag);
– 1 en 2 april 2018 (1e en 2e Paasdag);
– 27 april 2018 (Koningsdag)
– 5 mei 2018 (Bevrijdingsdag);
– 10 en 11 mei 2018 (Hemelvaart en brugdag);
– 20 en 21 mei 2018 (1e en 2e Pinksterdag);

Op bovengenoemde dagen is het voor een gerechtsdeurwaarder niet toegestaan om een exploot uit te reiken of een ambtshandeling te doen. Wij  adviseren u om hier rekening mee te houden indien u een opdracht aan ons wilt verstrekken.

Tevens zijn wij de komende periode gesloten op de volgende dagen:

– 30 maart 2018 (Goede vrijdag);
– 2 april 2018 (Tweede Paasdag);
– 10 en 11 mei 2018 (Hemelvaart en brugdag);
– 21 mei 2018 (2e Pinksterdag)

Open Deurwaarders Dag 2018

By Uncategorized

Op donderdag 5 april a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur stellen wij letterlijk de deuren van onze kantoren open voor een breed publiek tijdens een “Open Deurwaarders Dag“. Dit bevordert de transparantie en geeft ons de mogelijkheid uitleg te geven over de positie van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel en de wijze waarop we inhoud aan ons ambt geven.