Skip to main content

 

De werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder worden verhoogd met BTW.

Als de schuldeiser BTW-plichtig is (de meeste bedrijven) dan hoeft de schuldenaar de BTW over de kosten niet te betalen. De schuldeiser kan deze BTW namelijk verrekenen. Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is, is de schuldenaar ook verplicht om BTW over de kosten te betalen.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er een BTW-opslag over de kosten berekend mag worden:

  • verhuurders;
  • onderwijsinstellingen;
  • banken;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • medische beroepen;
  • de overheid.

Over door de rechter toegewezen bedragen als tegemoetkoming in de kosten die de crediteur/eiser heeft moeten maken, zoals het gemachtigde salaris, is de btw nimmer verhaalbaar op de schuldenaar en blijft deze voor rekening van de opdrachtgever.