Skip to main content

 

De werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder worden verhoogd met BTW.

Als de schuldeiser BTW-plichtig is (de meeste bedrijven) dan hoeft de schuldenaar de BTW over de kosten niet te betalen. De schuldeiser kan deze BTW namelijk verrekenen. Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is, is de schuldenaar ook verplicht om BTW over de kosten te betalen.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er een BTW-opslag over de kosten berekend mag worden:

  • verhuurders;
  • onderwijsinstellingen;
  • banken;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • medische beroepen;
  • de overheid.

Over door de rechter toegewezen bedragen als tegemoetkoming in de kosten die de crediteur/eiser heeft moeten maken, zoals het gemachtigde salaris, is de btw nimmer verhaalbaar op de schuldenaar en blijft deze voor rekening van de opdrachtgever.

Vab der vleuten en van hooff logo

De vestiging in Den Helder gaat verhuizen.
Met ingang van 1 januari 2023 is ons nieuwe adres aldaar:

Bernhardplein 75, 1781 HK Den Helder
Het postadres, telefoon- en faxnummers blijven ongewijzigd.