Skip to main content
Category

Uncategorized

aantal faillissementen fors toegenomen

By Uncategorized

Afgelopen jaar gingen ruim 3.200 bedrijven failliet. Dat is een grote toename ten opzichte van de jaren daarvoor. Vooral in de Horeca, bouw, vervoer en de handel zijn er veel faillissementen. De totale economische schade doordat schulden onbetaald blijven wordt jaarlijks geschat op ongeveer 5 miljard euro.

Zorg dat uw risico beperkt blijft!

Een goede en strakke behandeling van uw debiteurenportefeuille kan uw schade beperken mocht één van uw debiteuren onverwachts failliet gaan. Onze incassospecialisten helpen u graag om schades zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe brochure Rechtspraak voor kantondagvaarding

By Uncategorized

De Rechtspraak heeft in samenwerking met de KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders, een nieuwe bijsluiter/brochure ontwikkeld voor bij de kantondagvaarding. Deze incassodagvaarding is de inleiding tot de procedure. De brochure moet de consument helpen hoe om te gaan met die dagvaarding.

klik hier voor de brochure van de Rechtspraak.

explootvrije dagen 2024

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2024:

1 januari 2024  (Nieuwjaarsdag)
29 maart 2024  (Goede Vrijdag)
1 april 2024  (Paasmaandag)
27 april 2024  (Koningsdag)
9 mei 2024  (Hemelvaart)
10 mei 2024  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
20 mei 2024  (Tweede pinksterdag)
25 december 2024  (Eerste kerstdag)
26 december 2024  (Tweede kerstdag)
27 december 2024 (gelijkgestelde dag na Kerst)

 

Vrees voor faillissement bewindvoerders

By Uncategorized

Volgens de brancheorganisatie is de huidige financiering van het beschermingsbewind onvoldoende. Het beschermingsbewind, van veelal kwetsbare personen, wordt veelal door gemeenten betaald vanuit de bijzondere bijstand.
Gemeenten handelen een deel van de beschermingsbewinden in eigen beheer af. De complexere dossiers worden doorgezet naar de private bewindvoerders. Maar ook de toeslagenaffaire, de controle op ontvangst van energietoeslagen, extreme wachttijden bij instanties en toenemende eisen voor de aanvragen en de bijzondere bijstand maken de schuldhulpverlening voor veel mensen te complex.

Rechters bezorgd over kwaliteit van de rechtspraak

By Uncategorized

Complexere zaken en wetgeving in combinatie met een tekort aan rechters leiden tot lange doorlooptijden en een hoge werkdruk. Rechters maken zich zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit van de rechtspraak.

Rechters hebben het zwaar. Ze krijgen steeds meer complexe zaken op hun bordje en de kwaliteit van de wetgeving is ook niet altijd even goed. Daarnaast kampen ze met een hoge werkdruk; de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft er al diverse malen de noodklok over geluid. Uit onderzoek blijkt dat rechters structureel gemiddeld ruim 33 procent overwerken. Zouden ze dat niet doen, dan zouden er 800 rechters extra nodig zijn bovenop de huidige 2.600.

Gelijktijdig valt het ons op dat rechters wel steeds meer ambtelijk toetsen, ook in gevallen van verstek, en meer en meer tijdrovende zittingen houden waarbij alle partijen dienen te verschijnen (een comparitie van partijen)

explootvrije dagen 2023

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2023:

1 januari 2023  (Nieuwjaarsdag)
7 april 2023  (Goede Vrijdag)
9 april 2023  (Paasmaandag)
27 april 2023  (Koningsdag)
28 april 2023  (gelijkgestelde dag na Koningsdag)
5 mei 2023  (Bevrijdingsdag)
18 mei 2023  (Hemelvaart)
19 mei 2023  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
29 mei 2023  (Tweede pinksterdag)
25 december 2023  (Eerste kerstdag)
26 december 2023  (Tweede kerstdag)

 

 

VERHUISBERICHT DEN HELDER

By Uncategorized

Onze vestiging in Den Helder gaat verhuizen.

Met ingang van 20 december 2022 is ons nieuwe adres:

Bernhardplein 75
1781 HK  Den Helder

In verband met de verhuizing is de vestiging in Den Helder van vrijdag 16 december 2022 tot en met dinsdag 20 december 2022 gesloten.

onze telefoonnummers en emailadressen blijven hetzelfde.

 

Meer transparantie over vermogen

By Uncategorized

De vaste commissie van Justitie en Veiligheid heeft op 10 november j.l. overleg gehad met de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Onderwerp was onder meer de oninbaarheid bij de executie van civiele vonnissen. De Minister heeft toegezegd om in het eerste halfjaar van 2023 in gesprek te gaan over de transparantie van vermogen en sancties bij onttrekking aan het vermogen. Een positief signaal!