Skip to main content
Category

Uncategorized

storing

By Uncategorized

Helaas ervaren wij vandaag storing aan ons netwerk door werkzaamheden buiten ons kantoor.
Wij zijn dus niet telefonisch bereikbaar.

Voor spoed kunt u mailen aan info@vdv-vh.nl o.v.v. SPOED.

Wij zullen u dan zo snel mogelijk contacten.

dank voor uw begrip

Invoering WKI aanstaande

By Uncategorized

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) stelt vanaf 1 april 2024 nieuwe normen voor de incassosector.
Deze wet eist dat incassodienstverleners zich verplicht registreren en voldoen aan strikte kwaliteitseisen, ook wanneer vorderingen worden overgedragen. Dit is van toepassing op alle organisaties die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoeren voor derden, gericht op consumenten in Nederland, inclusief eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

Doel van de Wki is de incassodienstverlening verbeteren en bijdragen aan de vermindering van schuldenproblematiek. Ondanks dat de initiële plannen al uit 2017 stammen en het traject lang en complex was, biedt de huidige wetgeving nog niet een volledig raamwerk. Belangrijke aspecten en ‘highlights’ van de wet zijn daarom vastgelegd in het ‘Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening’ (Bki), terwijl verdere details nog moeten worden uitgewerkt.

De wet introduceert onder meer vereisten omtrent vakbekwaamheid, waarbij incassomedewerkers en incassoleidinggevenden een bepaald opleidingsniveau moeten hebben. Er is een zorgplicht die voorschrijft dat medewerkers kennis moeten hebben en houden van maatschappelijk verantwoorde incassopraktijken, met jaarlijkse cursussen en bijeenkomsten. Daarnaast worden de inrichting van dossiers, de inzichtelijkheid van vorderingen, en een limitatie op de stapeling van incassokosten geregeld.

Voor de praktijk betekent dit een significante verandering. Incassodienstverleners worden geconfronteerd met registratiekosten en jaarlijkse bijdragen voor het beheer van het register, toezicht en handhaving. Dit heeft invloed op het verdienmodel, vooral gezien het verbod op stapeling van incassokosten en beperkingen in de benadering van schuldenaren.

De wet maakt een uitzondering voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, gezien hun reeds bestaande verplichtingen en kwaliteitseisen. Dit benadrukt het belang van een kwaliteitsrekening, exclusief voor de opdrachtgevers en gescheiden van het ondernemingsvermogen, een aspect dat nog niet door de Wki wordt geadresseerd.

Concluderend zal de Wki waarschijnlijk de kwaliteit van incassodienstverlening verbeteren, maar de effectiviteit in de praktijk moet nog blijken. De hoge kosten en operationele veranderingen vormen uitdagingen voor incassobureaus, terwijl de exclusieve bevoegdheden bij gerechtsdeurwaarders blijven. Deze wet onderstreept het belang van kwalitatief hoogwaardige incassopraktijken en draagt bij aan het doel om de schuldenproblematiek in Nederland te verminderen.

Bijzondere aandacht voor brandstofdiefstal | TZB Incasso

By Uncategorized

Word je geconfronteerd met brandstofdiefstal? Bij Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders en Incasso begrijpen we de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd en staan wij klaar om je te helpen. Wij hebben ons gespecialiseerd in het doeltreffend aanpakken van brandstofdiefstal, met als missie jouw belangen te beschermen en financiële gemoedsrust te herstellen.

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders en Incasso is dé ideale incassopartner in de strijd tegen brandstofdiefstal, dankzij onze doortastende aanpak, uitgebreide expertise in het effectief terugvorderen van onbetaalde brandstof.

Wij mixen onze ambtelijke mogelijkheden en daadkracht als gerechtsdeurwaarders met de herkenbaarheid van een incassospecialist op het gebied van brandstofdiefstal en hebben dat samengevoegd in ons handelsmerk: TZB Incasso.

Wat biedt TZB Incasso?

Deskundigheid: Onze professionals zijn experts in het aanpakken van brandstofdiefstal. Met een bewezen trackrecord weten we precies hoe we snel en effectief moeten handelen.

Maatwerk: Geen standaardoplossingen, alleen op maat gemaakte strategieën die perfect passen bij jouw situatie. Of het nu gaat om juridische stappen, bemiddeling of preventieve maatregelen, wij leveren oplossingen die aansluiten bij jouw behoeften.

Resultaatgedreven: Ons doel is simpel: resultaten boeken. Wij verminderen brandstofdiefstal, beschermen jouw belangen en herstellen financiële stabiliteit.

voor meer informatie over onze dienstverlening kijk op www.tzbincasso.nl of mail naar onze professionals via info@tzbincasso.nl.

 

aantal faillissementen fors toegenomen

By Uncategorized

Afgelopen jaar gingen ruim 3.200 bedrijven failliet. Dat is een grote toename ten opzichte van de jaren daarvoor. Vooral in de Horeca, bouw, vervoer en de handel zijn er veel faillissementen. De totale economische schade doordat schulden onbetaald blijven wordt jaarlijks geschat op ongeveer 5 miljard euro.

Zorg dat uw risico beperkt blijft!

Een goede en strakke behandeling van uw debiteurenportefeuille kan uw schade beperken mocht één van uw debiteuren onverwachts failliet gaan. Onze incassospecialisten helpen u graag om schades zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe brochure Rechtspraak voor kantondagvaarding

By Uncategorized

De Rechtspraak heeft in samenwerking met de KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders, een nieuwe bijsluiter/brochure ontwikkeld voor bij de kantondagvaarding. Deze incassodagvaarding is de inleiding tot de procedure. De brochure moet de consument helpen hoe om te gaan met die dagvaarding.

klik hier voor de brochure van de Rechtspraak.

explootvrije dagen 2024

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2024:

1 januari 2024  (Nieuwjaarsdag)
29 maart 2024  (Goede Vrijdag)
1 april 2024  (Paasmaandag)
27 april 2024  (Koningsdag)
9 mei 2024  (Hemelvaart)
10 mei 2024  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
20 mei 2024  (Tweede pinksterdag)
25 december 2024  (Eerste kerstdag)
26 december 2024  (Tweede kerstdag)
27 december 2024 (gelijkgestelde dag na Kerst)

 

Vrees voor faillissement bewindvoerders

By Uncategorized

Volgens de brancheorganisatie is de huidige financiering van het beschermingsbewind onvoldoende. Het beschermingsbewind, van veelal kwetsbare personen, wordt veelal door gemeenten betaald vanuit de bijzondere bijstand.
Gemeenten handelen een deel van de beschermingsbewinden in eigen beheer af. De complexere dossiers worden doorgezet naar de private bewindvoerders. Maar ook de toeslagenaffaire, de controle op ontvangst van energietoeslagen, extreme wachttijden bij instanties en toenemende eisen voor de aanvragen en de bijzondere bijstand maken de schuldhulpverlening voor veel mensen te complex.