Skip to main content

WIJZIGING GRIFFIERECHT

By Uncategorized

Per 1 januari 2022 is het griffierecht m.b.t. geldvorderingen aangepast.

In bepaalde categorieën van geldvorderingen is het voor een schuldeiser iets goedkoper geworden om zijn recht te halen.
De aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat de Wet griffierechten burgerlijke zaken is gewijzigd. Er werden meerdere griffierechtcategoriën toegevoegd voor lagere geldvorderingen en één categorie voor hoge geldvorderingen. Deze veranderingen zijn per 1 januari 2022 in werking getreden.

explootvrije dagen 2022

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2022:

1 januari 2022  (Nieuwjaarsdag)
15 april 2022  (Goede Vrijdag)
18 april 2022  (Paasmaandag)
27 april 2022  (Koningsdag)
5 mei 2022  (Bevrijdingsdag)
26 mei 2022  (Hemelvaart)
27 mei 2022  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
6 juni 2022  (Tweede pinksterdag)
26 december 2022  (Tweede kerstdag)

 

negatieve rente

By Uncategorized

Als gerechtsdeurwaarder dien je te beschikken over een kwaliteitsrekening waarop de gelden voor de schuldeisers worden gestort en gereserveerd.
Door de ontwikkelingen in de financiële markt wordt aan de gerechtsdeurwaarder negatieve rente doorberekend over deze gelden.
Over het saldo boven de € 100.000,00 wordt 0,5% rente doorbelast.
Het is dan ook noodzakelijk dat de gerechtsdeurwaarder deze kosten doorbelast aan de schuldeiser.
Hiervoor zal hij een vergoeding van 25% over de geïncasseerde rente rekenen.
In reguliere dossiers behoeft uitsluitend het ontvangen saldo minus de door de gerechtsdeurwaarder in rekening te brengen kosten te worden gereserveerd op de kwaliteitsrekening.

POMPHOUDERS OPGELICHT

By Uncategorized

Pomphouders doelwit oplichterstruc

We waren al bekend met de WhatsApp berichtjes waarin namens zoon of dochter om geld werd gevraagd en de telemarketing fraude. Nu zien we dat oplichters een nieuwe truc hebben bedacht om argeloze pomphouders geld afhandig te maken. Ze bellen het tankstation op met excuses en geven aan alsnog te willen betalen. De pomphouder wordt gevraagd een linkje met een betaalverzoek te sturen of rekeningnummer door te geven. Vervolgens wordt via gijzelsoftware of andere virussen geld afhandig gemaakt.
Wij zijn specialisten in het incasseren van vorderingen uit Tanken Zonder Betalen. Wij hebben namens de pomphouders het contact met de betrokkene. Op die manier nemen wij de pomphouder veel werk uit handen maar zorgen ook voor een stabiele en veilige betaalomgeving. Een duidelijk geval van WIN-WIN.

Incasso Cowboys aangepakt

By Uncategorized

Demissionair minster Dekker van Rechtsbescherming komt met een wetsvoorstel waarmee er een verplicht register komt voor incassobureaus. “er moet een wet komen die het kaf van het koren scheidt.” Aldus de bewindsman. “zodat de cowboys die mensen nog verder de problemen in helpen uit de sector worden gedrukt.”

Wij juichen dit besluit van harte toe. “iedereen die een incassobureau wil beginnen, kan dat nu doen. Als je kijkt naar de branche zijn er veel bedrijven die op een goede en menselijke manier werken. Maar er zitten er ook bij die mensen nog verder in de put duwen, door het rekenen van verborgen en verboden kosten maar ook door te dreigen en te intimideren”. Tot op heden kunnen dergelijke bedrijven zich gewoon incassobureau blijven noemen. Het verplichte register moet daar verandering in brengen.

Bellen is oplossen!

By Uncategorized

Onze beroepsvereniging, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft na de uitbraak van het Covid-19 (Corona) virus, een campagne gelanceerd genaamd “Bellen is oplossen”.

Door het coronavirus kunnen mensen hun baan kwijtraken en kunnen ondernemers in de problemen komen door het weggevallen van inkomsten. Dat vergroot de kans groot dat zij in de financiële problemen terechtkomen. Door bovenstaande campagne willen we mensen stimuleren om op tijd te bellen met de gerechtsdeurwaarder wanneer zij van hem of haar een brief ontvangen over een onbetaalde rekening. Deurwaarders zijn er namelijk ook om te helpen bij het voorkomen van nieuwe schulden. Door de situatie samen te bespreken helpen wij het probleem op te lossen!

Kijk voor meer informatie op www.bellenisoplossen.nl

 

 

Voorschotnota ontvangen?

By Uncategorized

Regeling Out-of-Pocket kosten en voorschotten

We krijgen enkele vragen over ons verzoek om een voorschot voor dekking van kosten in dossiers. Door enkele wijzigingen van wet- en regelgeving mogen wij als gerechtsdeurwaarder zogenaamde Out-of-pocket kosten niet meer voorfinancieren. Out-of-pocket kosten zijn de kosten die bij de behandeling van een dossier worden gemaakt en die door derden aan de gerechtsdeurwaarder worden gefactureerd.

Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

  • Opvragen van een BRP-uittreksel
  • Raadplegen van het RDW-register
  • Betalen van griffierecht
  • Inschakelen slotenmaker
  • Gebruik maken van een verhuis- en/of transportbedrijf

De  KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) stelde vanaf 1 mei 2014 een nieuwe dwingende bestuursmaatregel vast. Deze regel verbied de voorfinanciering van out-of-pocketkosten.

Wat betekent dit voor u?

Voorheen maakte de deurwaarder kosten in het dossier en bracht deze bij sluiting pas in rekening. Maar dit is inmiddels verboden. Tegenwoordig moet er een kostenvoorschot zijn zodat de OOP-kosten gedekt worden. Het  kostenvoorschot wordt dus betaald door de klant(schuldeiser) en wordt niet meer voorgefinancierd door de deurwaarder. Als er geen voorschot is betaald in het dossier, dan mogen wij geen verdere acties en/of maatregelen nemen.

De OOP-kosten dienen op schuldeisersniveau ten alle tijden gedekt te zijn. Wanneer u als klant meerdere dossiers bij ons hebt lopen, dan kan het zijn dat de ontvangen gelden in het ene dossier ook de OOP-kosten in de andere dossiers van de schuldeiser dekken.  Het kan, in geval van afwikkelingen, dan ook voorkomen dat we alsnog een voorschot voor een ander dossier moeten vragen.

Covid-19 (Corona) virus

By Uncategorized

In deze ongekende en zeer onzekere tijden waarin we allemaal onze weg moeten vinden, worden overal maatregelen getroffen om het Covid 19 (Corona) virus te beteugelen.

De gezondheid van werknemers, klanten en relaties, staat wat ons betreft op de eerste plaats. Net als iedereen in Nederland passen ook wij onze werkzaamheden aan.

Weliswaar is onze directe bereikbaarheid hierdoor momenteel misschien wat minder, onze dienstverlening blijft wel gewoon doorgaan.

Uit voorzorg om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, werken een aantal van onze medewerkers inmiddels vanuit huis en een deel werkt verspreid op de kantoren.
Ook zijn onze kantoren momenteel slechts beperkt toegankelijk voor bezoekers.

Onze gerechtsdeurwaarders blijven gewoon hun werk doen, zij het met enige aanpassingen. Uiteraard houden zij zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de KBvG en houden zij gepaste afstand van de betrokkene.

Hoewel de rechtbanken gesloten zijn kunnen dagvaardingen gewoon worden uitgebracht en aangebracht. Het kan wel zijn dat zaken worden uitgesteld, hier zullen wij u dan uiteraard van op de hoogte houden.

Heeft u een verzoek van ons ontvangen om een schuld te betalen en lukt dat niet binnen de gestelde termijn. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en deel uw financiële situatie met ons zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Wij blijven ons, ook in deze moeilijke tijden, inzetten om de gezamenlijke problemen op te lossen.
Heeft u vragen over onze werkzaamheden of dienstverlening? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of telefonisch via 0255-515712

Wij wensen u en uw dierbaren persoonlijk een goede gezondheid en veiligheid toe in deze ongekende tijd.