Skip to main content

Rechters bezorgd over kwaliteit van de rechtspraak

By Uncategorized

Complexere zaken en wetgeving in combinatie met een tekort aan rechters leiden tot lange doorlooptijden en een hoge werkdruk. Rechters maken zich zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit van de rechtspraak.

Rechters hebben het zwaar. Ze krijgen steeds meer complexe zaken op hun bordje en de kwaliteit van de wetgeving is ook niet altijd even goed. Daarnaast kampen ze met een hoge werkdruk; de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft er al diverse malen de noodklok over geluid. Uit onderzoek blijkt dat rechters structureel gemiddeld ruim 33 procent overwerken. Zouden ze dat niet doen, dan zouden er 800 rechters extra nodig zijn bovenop de huidige 2.600.

Gelijktijdig valt het ons op dat rechters wel steeds meer ambtelijk toetsen, ook in gevallen van verstek, en meer en meer tijdrovende zittingen houden waarbij alle partijen dienen te verschijnen (een comparitie van partijen)

explootvrije dagen 2023

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2023:

1 januari 2023  (Nieuwjaarsdag)
7 april 2023  (Goede Vrijdag)
9 april 2023  (Paasmaandag)
27 april 2023  (Koningsdag)
28 april 2023  (gelijkgestelde dag na Koningsdag)
5 mei 2023  (Bevrijdingsdag)
18 mei 2023  (Hemelvaart)
19 mei 2023  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
29 mei 2023  (Tweede pinksterdag)
25 december 2023  (Eerste kerstdag)
26 december 2023  (Tweede kerstdag)

 

 

VERHUISBERICHT DEN HELDER

By Uncategorized

Onze vestiging in Den Helder gaat verhuizen.

Met ingang van 20 december 2022 is ons nieuwe adres:

Bernhardplein 75
1781 HK  Den Helder

In verband met de verhuizing is de vestiging in Den Helder van vrijdag 16 december 2022 tot en met dinsdag 20 december 2022 gesloten.

onze telefoonnummers en emailadressen blijven hetzelfde.

 

Meer transparantie over vermogen

By Uncategorized

De vaste commissie van Justitie en Veiligheid heeft op 10 november j.l. overleg gehad met de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Onderwerp was onder meer de oninbaarheid bij de executie van civiele vonnissen. De Minister heeft toegezegd om in het eerste halfjaar van 2023 in gesprek te gaan over de transparantie van vermogen en sancties bij onttrekking aan het vermogen. Een positief signaal!

Wet kwaliteit incassodienstverlening

By Uncategorized

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Met de invoering van deze wet wordt ondermeer geregeld dat ook incassobureaus en opkopers van vorderingen voldoen aan verschillende eisen om actief te kunnen worden en blijven op de Nederlandse incassomarkt. Op dit moment is een vergunning of keurmerk niet verplicht. Een goede ontwikkeling in de gelijkheid en de verdere professionalisering van de incassomarkt.

UITSTEL BELASTINGBETALING VOOR ONDERNEMERS EINDIGT

By Uncategorized

Vanaf 1 oktober 2022 moet u de uitgestelde belastingschuld gaan aflossen. Daarvoor heeft u 60 maanden de tijd.

Het is nu extra belangrijk om te weten hoe uw bedrijf er financieel voorstaat en of uw liquiditeit daardoor niet in gevaar komt.
Kijk daarbij ook eens kritisch naar het saldo van uw openstaande posten. Hoe oud zijn deze posten? Zullen ze nog worden betaald?

Wij helpen u daar graag bij.

Wijziging wettelijke betaaltermijn

By Uncategorized

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat de wettelijke betaaltermijn verkort. Hierdoor moeten grote bedrijven de rekeningen binnen 30 dagen gaan betalen. Hiervoor is lang en hard gepleit. De wetswijziging komt tegemoet aan de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van mkb’ers.

Politie voert acties

By Uncategorized

Vanaf donderdag 17 februari 2022 zal de politie actie gaan voeren en geen actieve begeleiding meer verzorgen ten behoeve van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarders.

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders delen de mening van Karen Weisfelt, directeur Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders, die aangeeft: “Wij begrijpen dat de politie actievoert en zo probeert hun eisen ingewilligd te krijgen, maar met deze actie wordt het ten uitvoer leggen van een uitspraak van de rechter onmogelijk gemaakt, en dat gaat wat ons betreft te ver. Uit eerdere acties herinneren wij ons nog de situaties van ernstige overlast waarin niet kon worden ontruimd.” 

Het is nog niet duidelijk hoelang de actie duurt. Er is een noodoplossing, namelijk de burgemeester aanschrijven en om zijn aanwezigheid verzoeken. In het verleden is dit door ons gedaan, echter ook de burgemeesters weigerden om bijstand te verlenen. Of dat nu anders zal zijn is de vraag, mocht het nodig zijn dan zullen wij opnieuw de burgemeester van de desbetreffende gemeente aanschrijven en om bijstand verzoeken.