Skip to main content

 

 

Medewerkers moeten zich klantgericht en professioneel gedragen, maar ook bezoekers moeten zich aan onze gedragsvoorschriften houden. Hieronder vindt u de gedragsregels die gelden voor zowel bezoekers als voor overige betrokkenen:

  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • In de spreekkamer en of andere werkruimten, worden in principe alleen personen toegelaten die van belang zijn voor het betreffende gesprek.
  • Op de kantoren van Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso is het niet toegestaan om drank of drugs te gebruiken. Bezoekers onder invloed van drank of drugs worden geweigerd.
  • Het gebruik van mobiele telefoons en opname apparatuur is niet toegestaan.
  • Het is verboden om op ons kantoor te roken.
  • Medewerkers behandelen de bezoeker met openheid, integriteit en respect. Dit gedrag verwachten wij ook van onze bezoekers. Beledigingen of discriminerende uitspraken, schreeuwen, schelden en dergelijke worden door ons dan ook niet geaccepteerd.
  • Agressief gedrag wordt door ons niet geaccepteerd.
  • Wij doen dan ook zonder meer aangifte in geval van (telefonische) bedreigingen, vernielingen, gooien met voorwerpen, handtastelijkheden, lichamelijk geweld of stalken.