Skip to main content

Wet kwaliteit incassodienstverlening

By Uncategorized

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Met de invoering van deze wet wordt ondermeer geregeld dat ook incassobureaus en opkopers van vorderingen voldoen aan verschillende eisen om actief te kunnen worden en blijven op de Nederlandse incassomarkt. Op dit moment is een vergunning of keurmerk niet verplicht. Een goede ontwikkeling in de gelijkheid en de verdere professionalisering van de incassomarkt.

UITSTEL BELASTINGBETALING VOOR ONDERNEMERS EINDIGT

By Uncategorized

Vanaf 1 oktober 2022 moet u de uitgestelde belastingschuld gaan aflossen. Daarvoor heeft u 60 maanden de tijd.

Het is nu extra belangrijk om te weten hoe uw bedrijf er financieel voorstaat en of uw liquiditeit daardoor niet in gevaar komt.
Kijk daarbij ook eens kritisch naar het saldo van uw openstaande posten. Hoe oud zijn deze posten? Zullen ze nog worden betaald?

Wij helpen u daar graag bij.

Wijziging wettelijke betaaltermijn

By Uncategorized

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat de wettelijke betaaltermijn verkort. Hierdoor moeten grote bedrijven de rekeningen binnen 30 dagen gaan betalen. Hiervoor is lang en hard gepleit. De wetswijziging komt tegemoet aan de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van mkb’ers.

Politie voert acties

By Uncategorized

Vanaf donderdag 17 februari 2022 zal de politie actie gaan voeren en geen actieve begeleiding meer verzorgen ten behoeve van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarders.

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders delen de mening van Karen Weisfelt, directeur Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders, die aangeeft: “Wij begrijpen dat de politie actievoert en zo probeert hun eisen ingewilligd te krijgen, maar met deze actie wordt het ten uitvoer leggen van een uitspraak van de rechter onmogelijk gemaakt, en dat gaat wat ons betreft te ver. Uit eerdere acties herinneren wij ons nog de situaties van ernstige overlast waarin niet kon worden ontruimd.” 

Het is nog niet duidelijk hoelang de actie duurt. Er is een noodoplossing, namelijk de burgemeester aanschrijven en om zijn aanwezigheid verzoeken. In het verleden is dit door ons gedaan, echter ook de burgemeesters weigerden om bijstand te verlenen. Of dat nu anders zal zijn is de vraag, mocht het nodig zijn dan zullen wij opnieuw de burgemeester van de desbetreffende gemeente aanschrijven en om bijstand verzoeken.

WIJZIGING GRIFFIERECHT

By Uncategorized

Per 1 januari 2022 is het griffierecht m.b.t. geldvorderingen aangepast.

In bepaalde categorieën van geldvorderingen is het voor een schuldeiser iets goedkoper geworden om zijn recht te halen.
De aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat de Wet griffierechten burgerlijke zaken is gewijzigd. Er werden meerdere griffierechtcategoriën toegevoegd voor lagere geldvorderingen en één categorie voor hoge geldvorderingen. Deze veranderingen zijn per 1 januari 2022 in werking getreden.

explootvrije dagen 2022

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2022:

1 januari 2022  (Nieuwjaarsdag)
15 april 2022  (Goede Vrijdag)
18 april 2022  (Paasmaandag)
27 april 2022  (Koningsdag)
5 mei 2022  (Bevrijdingsdag)
26 mei 2022  (Hemelvaart)
27 mei 2022  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
6 juni 2022  (Tweede pinksterdag)
26 december 2022  (Tweede kerstdag)

 

negatieve rente

By Uncategorized

Als gerechtsdeurwaarder dien je te beschikken over een kwaliteitsrekening waarop de gelden voor de schuldeisers worden gestort en gereserveerd.
Door de ontwikkelingen in de financiële markt wordt aan de gerechtsdeurwaarder negatieve rente doorberekend over deze gelden.
Over het saldo boven de € 100.000,00 wordt 0,5% rente doorbelast.
Het is dan ook noodzakelijk dat de gerechtsdeurwaarder deze kosten doorbelast aan de schuldeiser.
Hiervoor zal hij een vergoeding van 25% over de geïncasseerde rente rekenen.
In reguliere dossiers behoeft uitsluitend het ontvangen saldo minus de door de gerechtsdeurwaarder in rekening te brengen kosten te worden gereserveerd op de kwaliteitsrekening.

POMPHOUDERS OPGELICHT

By Uncategorized

Pomphouders doelwit oplichterstruc

We waren al bekend met de WhatsApp berichtjes waarin namens zoon of dochter om geld werd gevraagd en de telemarketing fraude. Nu zien we dat oplichters een nieuwe truc hebben bedacht om argeloze pomphouders geld afhandig te maken. Ze bellen het tankstation op met excuses en geven aan alsnog te willen betalen. De pomphouder wordt gevraagd een linkje met een betaalverzoek te sturen of rekeningnummer door te geven. Vervolgens wordt via gijzelsoftware of andere virussen geld afhandig gemaakt.
Wij zijn specialisten in het incasseren van vorderingen uit Tanken Zonder Betalen. Wij hebben namens de pomphouders het contact met de betrokkene. Op die manier nemen wij de pomphouder veel werk uit handen maar zorgen ook voor een stabiele en veilige betaalomgeving. Een duidelijk geval van WIN-WIN.