Skip to main content

Door de gerechtsdeurwaarder is aan u een “proces-verbaal van derdenbeslag” betekend. In normaal Nederlands; er is bij u beslag gelegd op het door u periodiek te betalen salaris aan uw medewerker. Een loonbeslag, daar hebben wij het hier over, gebeurd omdat sprake is van een onbetaald gebleven vordering waarover ook al een gerechtelijke procedure is gevoerd.

Maar wat betekent dit nu voor u als werkgever?
Met een beslag ontstaan voor u een aantal verplichtingen.
Zo mag u vanaf de dag van het beslag niet zomaar meer het hele inkomen aan uw werknemer overmaken.
Uw werknemer heeft namelijk vanaf nu alleen nog maar recht op het bedrag gelijk aan de beslagvrije voet, al het inkomen boven dit bedrag (dus ook overwerk, vakantiegeld, 13de maand e.d.) moet u bij elke salarisuitbetaling direct naar ons overmaken.
Ook dient u binnen twee weken na het gelegde beslag de bij het beslag gevoegde verklaring invullen en met onderbouwing van salaris stroken aan ons retourneren.

Let op: doet u dit niet, of maakt u toch teveel over aan uw werknemer, dan loopt u het risico dat u zelf wordt aangesproken.

Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neem dan altijd contact met ons op.

Gevolgen voor de werknemer:
Maar het beslag betekent ook dat uw werknemer nu maandelijks moet zien rond te komen van een lager inkomen. Dit kan natuurlijk ook voor uw werknemer vervelende gevolgen hebben aangezien de vaste lasten en uitgaven wel gewoon doorlopen.

Het is daarom ook belangrijk dat de beslagvrije voet van uw werknemer door ons goed is vastgesteld. Uw werknemer kan dat controleren via www.uwbeslagvrijevoet.nl.
Het is goed om uw werknemer daar op te wijzen.

Het beslag kan ook verdere gevolgen hebben voor uw werknemer.
De praktijk leert dat mensen met schulden gevoeliger zijn voor stress, depressie, ziekte of een sociaal isolement.

Gezamenlijke zorg:
Vanzelfsprekend heeft dat ook gevolgen voor u als werkgever

Uit cijfers van het Nibud blijkt dat een medewerker met schulden een werkgever veel geld kost. Dit komt omdat medewerkers met schulden vaker ziek zijn en minder productief. Door stress neemt het risico op het maken van fouten of fraudegevoeligheid toe.

Tips:

 • Controleer met uw werknemer of het schuldbedrag klopt
 • Controleer met uw werknemer de beslagvrije voet
 • Bespreek met uw werknemer of hulp nodig is
 • Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met ons kantoor
 • Ook wij kunnen u en uw werknemer helpen om verdere schulden te voorkomen

Wat kunnen wij voor u betekenen:
Het grootste probleem is dat mensen niet graag praten over hun financiële problemen. Schaamte speelt daarbij vaak een rol, maar bij werknemers leeft ook de angst om de baan kwijt te raken.
Als werkgever ben je veelal niet op de hoogte van de financiële problematiek. Het is daarom allereerst belangrijk om dat taboe te doorbreken.
Om tot een blijvende oplossing voor de schuldenproblematiek te komen zijn vertrouwen, openheid en een goed inzicht in de financiële situatie van de werknemer zeer belangrijk. Als gerechtsdeurwaarders zijn wij bij uitstek gewend met deze problematiek en hoe hiermee om te gaan.

Wij kunnen u helpen met advies en een structurele oplossing.

Allereerst brengen wij de financiële situatie van de werknemer in kaart. Wij inventariseren daarbij de schuldenpositie. Ook onderzoeken wij of uw werknemer voldoende gemotiveerd is om tot een blijvende oplossing voor zijn financiële problemen te komen. Volledige medewerking van de werknemer is daarbij wel nodig.

Wij onderzoeken of het mogelijk is om betalingsregelingen te treffen die binnen het budget van uw werknemer passen. Indien er sprake blijkt te zijn van een complexe schuldensituatie, proberen wij samen met u en de werknemer de schulden op te lossen door het aanbieden van een (buiten)gerechtelijk crediteurenakkoord  en eventueel een procedure dwangakkoord .

Doel is om uw werknemer uiteindelijk financieel in evenwicht  te krijgen, zodat deze zich weer volledig kan inzetten voor het werk.

Kortom:

 • Schuldenpositie van de werknemer in kaart brengen
 • Betalingsregelingen treffen
 • Voorkomen van verdere schulden en kosten
 • Inventariseren van de mogelijkheden van een crediteurenakkoord
 • Aanbieden van een crediteurenakkoord
 • Corresponderen met werknemer, crediteuren, gerechtsdeurwaarders, banken, rechtbank/curator/bewindvoerder WSNP, beschermingsbewindvoerder en overige betrokken instanties
 • Waar nodig kunnen wij doorverwijzen naar partners in de advocatuur en schuldhulpverlening

Slot:
Het begrijpen en goed afhandelen van een loonbeslag is van essentieel belang. Wij waarderen uw medewerking en staan klaar om zowel u en uw werknemer verder te begeleiden.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met onze specialisten.