Skip to main content

Incasso Cowboys aangepakt

By Uncategorized

Demissionair minster Dekker van Rechtsbescherming komt met een wetsvoorstel waarmee er een verplicht register komt voor incassobureaus. “er moet een wet komen die het kaf van het koren scheidt.” Aldus de bewindsman. “zodat de cowboys die mensen nog verder de problemen in helpen uit de sector worden gedrukt.”

Wij juichen dit besluit van harte toe. “iedereen die een incassobureau wil beginnen, kan dat nu doen. Als je kijkt naar de branche zijn er veel bedrijven die op een goede en menselijke manier werken. Maar er zitten er ook bij die mensen nog verder in de put duwen, door het rekenen van verborgen en verboden kosten maar ook door te dreigen en te intimideren”. Tot op heden kunnen dergelijke bedrijven zich gewoon incassobureau blijven noemen. Het verplichte register moet daar verandering in brengen.

Bellen is oplossen!

By Uncategorized

Onze beroepsvereniging, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft na de uitbraak van het Covid-19 (Corona) virus, een campagne gelanceerd genaamd “Bellen is oplossen”.

Door het coronavirus kunnen mensen hun baan kwijtraken en kunnen ondernemers in de problemen komen door het weggevallen van inkomsten. Dat vergroot de kans groot dat zij in de financiële problemen terechtkomen. Door bovenstaande campagne willen we mensen stimuleren om op tijd te bellen met de gerechtsdeurwaarder wanneer zij van hem of haar een brief ontvangen over een onbetaalde rekening. Deurwaarders zijn er namelijk ook om te helpen bij het voorkomen van nieuwe schulden. Door de situatie samen te bespreken helpen wij het probleem op te lossen!

Kijk voor meer informatie op www.bellenisoplossen.nl

 

 

Voorschotnota ontvangen?

By Uncategorized

Regeling Out-of-Pocket kosten en voorschotten

We krijgen enkele vragen over ons verzoek om een voorschot voor dekking van kosten in dossiers. Door enkele wijzigingen van wet- en regelgeving mogen wij als gerechtsdeurwaarder zogenaamde Out-of-pocket kosten niet meer voorfinancieren. Out-of-pocket kosten zijn de kosten die bij de behandeling van een dossier worden gemaakt en die door derden aan de gerechtsdeurwaarder worden gefactureerd.

Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

  • Opvragen van een BRP-uittreksel
  • Raadplegen van het RDW-register
  • Betalen van griffierecht
  • Inschakelen slotenmaker
  • Gebruik maken van een verhuis- en/of transportbedrijf

De  KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) stelde vanaf 1 mei 2014 een nieuwe dwingende bestuursmaatregel vast. Deze regel verbied de voorfinanciering van out-of-pocketkosten.

Wat betekent dit voor u?

Voorheen maakte de deurwaarder kosten in het dossier en bracht deze bij sluiting pas in rekening. Maar dit is inmiddels verboden. Tegenwoordig moet er een kostenvoorschot zijn zodat de OOP-kosten gedekt worden. Het  kostenvoorschot wordt dus betaald door de klant(schuldeiser) en wordt niet meer voorgefinancierd door de deurwaarder. Als er geen voorschot is betaald in het dossier, dan mogen wij geen verdere acties en/of maatregelen nemen.

De OOP-kosten dienen op schuldeisersniveau ten alle tijden gedekt te zijn. Wanneer u als klant meerdere dossiers bij ons hebt lopen, dan kan het zijn dat de ontvangen gelden in het ene dossier ook de OOP-kosten in de andere dossiers van de schuldeiser dekken.  Het kan, in geval van afwikkelingen, dan ook voorkomen dat we alsnog een voorschot voor een ander dossier moeten vragen.

Covid-19 (Corona) virus

By Uncategorized

In deze ongekende en zeer onzekere tijden waarin we allemaal onze weg moeten vinden, worden overal maatregelen getroffen om het Covid 19 (Corona) virus te beteugelen.

De gezondheid van werknemers, klanten en relaties, staat wat ons betreft op de eerste plaats. Net als iedereen in Nederland passen ook wij onze werkzaamheden aan.

Weliswaar is onze directe bereikbaarheid hierdoor momenteel misschien wat minder, onze dienstverlening blijft wel gewoon doorgaan.

Uit voorzorg om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, werken een aantal van onze medewerkers inmiddels vanuit huis en een deel werkt verspreid op de kantoren.
Ook zijn onze kantoren momenteel slechts beperkt toegankelijk voor bezoekers.

Onze gerechtsdeurwaarders blijven gewoon hun werk doen, zij het met enige aanpassingen. Uiteraard houden zij zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de KBvG en houden zij gepaste afstand van de betrokkene.

Hoewel de rechtbanken gesloten zijn kunnen dagvaardingen gewoon worden uitgebracht en aangebracht. Het kan wel zijn dat zaken worden uitgesteld, hier zullen wij u dan uiteraard van op de hoogte houden.

Heeft u een verzoek van ons ontvangen om een schuld te betalen en lukt dat niet binnen de gestelde termijn. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en deel uw financiële situatie met ons zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Wij blijven ons, ook in deze moeilijke tijden, inzetten om de gezamenlijke problemen op te lossen.
Heeft u vragen over onze werkzaamheden of dienstverlening? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of telefonisch via 0255-515712

Wij wensen u en uw dierbaren persoonlijk een goede gezondheid en veiligheid toe in deze ongekende tijd.

Feestdagen december 2019

By Uncategorized

Met betrekking tot de aankomende feestdagen willen wij u graag wijzen op onze aangepaste openingstijden:

Woensdag 25 december 2019: gesloten (Eerste Kerstdag)
Donderdag 26 december 2019: gesloten (Tweede Kerstdag)
Vrijdag 27 december 2019: gesloten
Woensdag 1 januari 2020: gesloten (Nieuwjaarsdag)

Maandag 30 en dinsdag 31 december 2019 is ons kantoor gewoon geopend.

Ook komen er nog een aantal explootvrije dagen aan; zogenaamde ATW-dagen. Op de volgende dagen mogen er geen ambtshandelingen worden verricht:

Woensdag 25 december 2019: Eerste Kerstdag
Donderdag 26 december 2019: Tweede Kerstdag
Vrijdag 27 december 2019: gelijkgestelde dag
Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaarsdag

Wat zijn ambtshandelingen? 

Daarbij moet u denken aan het uitbrengen van dagvaardingen, betekeningen en andere exploten. Ook het doen van ontruimingen, beslagen, openbare verkopen zijn veel voorkomende ambtshandelingen. Deze mogen dus op bovengenoemde dagen niet uitgevoerd worden.

Uitzonderingen? 

Er zijn echter uitzonderingen. Wanneer er door een rechter hiertoe verlof heeft gegeven, kan er ook op bovengenoemde dagen een ambtshandeling worden verricht. Dit  gebeurd in zaken waarin een groot spoedeisend belang is.

Het team van Van der Vleuten & van Hooff gerechtsdeurwaarders & Incasso wenst u vanzelfsprekend hele fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2020.

KBvG pleit voor inzage gerechtsdeurwaarders in bankgegevens

By Uncategorized

De KBvG, de beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, heeft gereageerd op de internetconsultatie Besluit verwijzingsportaal bankgegevens. De KBVG heeft daarbij onder meer aangegeven dat naast een centrale bevragingsmogelijkheid om te achterhalen bij welke banken een schuldenaar bankiert, door de minister terecht reeds opgemerkt, dat ook inzage in saldi noodzakelijk is. Inzage in de saldi voorkomt namelijk dat er een bankbeslag wordt gelegd waarvan de kosten hoger zijn dan het bedrag dat kan worden beslagen. Dat is immers een situatie waarbij noch de schuldeiser, noch de schuldenaar is gebaat. De KBvG pleit daarom voor voor aansluiting van de gerechtsdeurwaarders op het verwijzingsportaal.

Wij als Van der Vleuten & van Hooff zijn benieuwd of deze mogelijkheid er in de toekomst ook daadwerkelijk zal komen.

Via KBVG.nl

Schuldenwijzer

By Uncategorized

Op vrijdag 18 oktober 2019 heeft de lancering van Schuldenwijzer plaatsgevonden. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht van alle schulden. Niet alleen de burger maar ook zijn schuldhulpverlener kan dan via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar, waarmee de schuldhulpverlening efficiënter kan worden verleend. Dat creëert rust voor de schuldenaar en voorkomt verhogende kosten van incasso.

Kortom: Schuldenwijzer is een concrete stap in het terugdringen van schuldenproblematiek!

Via KBVG.nl

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen en ATW-dagen

By Uncategorized

De feestdagen staan weer voor de deur. Graag willen wij u dan ook wijzen op onze aangepaste openingstijden:

Maandag 24 december 2018: gesloten
Dinsdag 25 december 2018: gesloten (Eerste Kerstdag)
Woensdag 26 december 2018: gesloten (Tweede Kerstdag)
Dinsdag 1 januari 2019: gesloten (Nieuwjaarsdag)

Donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018 is ons kantoor gewoon geopend, evenals maandag 31 december 2018.

Ook komen er nog een aantal explootvrije dagen aan; zogenaamde ATW-dagen. Op de volgende dagen mogen er geen exploten worden uitgereikt:

Maandag 24 december 2018: gelijkgestelde dag
Dinsdag 25 december 2018: Eerste Kerstdag
Woensdag 26 december 2018: Tweede Kerstdag
Maandag 31 december 2018: gelijkgestelde dag
Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaarsdag

Het team van Van der Vleuten & van Hooff gerechtsdeurwaarders & Incasso wenst u hele fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2019. Ook in het nieuwe jaar zijn wij u weer graag van dienst.

Wetswijziging toezicht en tuchtrecht

By Uncategorized

Toezicht en tuchtrecht zijn twee belangrijke elementen waar de gerechtsdeurwaarder mee te maken heeft. Toezicht betreft de controle op het naleven van wettelijke voorschriften zoals wetgeving en verordeningen. Toezicht is erop gericht eventuele overtredingen te voorkomen. Wanneer er mogelijk toch sprake is van een overtreding, komt het tuchtrecht om de hoek kijken.

De laatste jaren werd de overheid geconfronteerd met stijgende kosten voor toezicht en rechtspraak. Niet alleen voor de Gerechtsdeurwaardersbranche, maar ook voor wat betreft de advocatuur en het notariaat. Onlangs heeft er dan ook een wetswijziging plaatsgevonden waarin o.a. aan onze beroepsorganisatie de plicht is opgelegd de kosten van het toezicht en tuchtrecht te vergoeden aan de Staat. De KBvG heeft vervolgens in een Verordening en een bestuursregel bepaald dat haar leden een heffing krijgen opgelegd per registratie van een exploot in het repertorium (register van uitgebrachte exploten).

Het bestuur van de KBvG heeft besloten dat het bedrag van de heffing per registratie van een exploot in het repertorium € 0,78 exclusief btw is (tarief 2018). Wij dienen deze kosten voortaan door te belasten aan onze opdrachtgever.