Skip to main content

Allereerst ontvangt de bank een verzoek tot beslaglegging van een deurwaarder.

Dit verzoek bestaat uit o.a. een exploot en een vonnis. Dit zijn officiële stukken die nodig zijn om beslag te laten leggen op uw banktegoeden. De bank is wettelijk verplicht om mee te werken aan een beslaglegging.

Bij een beslag op een bankrekening wordt het saldo dat op het moment van beslaglegging aanwezig is, geblokkeerd op uw Betaalrekening(en) en Spaarrekening(en). U kunt op dat moment niet over het geblokkeerde saldo beschikken, omdat dit bedrag onder het beslag valt.

Bij het blokkeren van saldo op een particuliere rekening dient rekening gehouden te worden met het beslagvrije bedrag welke wordt meegegeven door de deurwaarder. De beslagvrije bedragen zijn gebaseerd op uw gezinssituatie.

U kunt de Betaalrekening blijven gebruiken op het moment dat er nieuwe bijschrijvingen worden gedaan en/of wanneer u de mogelijkheid heeft tot roodstand. Alle nieuwe bijschrijvingen vallen niet onder het betreffende beslag.

De bank is wettelijk verplicht na de beslaglegging aan de deurwaarder of beslaglegger in geval van een betalingsvordering te verklaren wat het saldo was op het moment van beslaglegging. Wij informeren de deurwaarder of beslaglegger door middel van een derdenverklaring of een buitengerechtelijke verklaring. Deze verklaring versturen wij na 2 weken.

De bank heeft de mogelijkheid om de verklaring eerder te versturen.

Nadat de deurwaarder de verklaring heeft ontvangen, hoort de bank van hem welk gedeelte van het geblokkeerde saldo de bank moet overmaken. Het schuldbedrag en de eventuele kosten voor de procedure van beslaglegging worden dan door de bank overgemaakt naar de deurwaarder.