Het staat elke schuldeiser vrij om beslag te leggen op al uw vermogensbestanddelen, dus ook uw bankrekening.

Bij beslag op een bankrekening is blijkens de wet geen beslagvrije voet van toepassing. Nu zijn er door de rechtspraak enkele bijzondere omstandigheden bepaald waarin de gerechtsdeurwaarder wel rekening dient te houden met een (gedeeltelijke) beslagvrije voet.

Om te bepalen of deze bijzondere omstandigheden ook voor u van toepassing zijn, dient u de navolgende stukken aan ons te doen toekomen.

1. Allereerst dienen wij te bepalen of er een beslagvrije voet van toepassing dient te worden verklaard. Hiervoor dienen wij te beschikken over:

– Afschriften van alle bankrekeningen van een aaneengesloten periode van 3 maanden voorafgaand aan het bankbeslag.
– De derdenverklaring van de bank. Deze kunt u vervroegd opvragen bij uw bankinstelling waaronder het beslag is gelegd. 

2. Om vervolgens te kunnen bepalen hoe hoog de eventuele beslagvrije voet zou zijn, dient u ons de navolgende stukken te doen toekomen:

– Partner /gezinssamenstelling.
– Hoogte totaal netto inkomen. (bewijsstukken bijvoegen).
– Indien partner: hoogte totaal netto inkomen partner.
– Indien kinderen: leeftijd (per kind).
– Hoogte ontvangen kindgebonden budget.
– Hoogte woonkosten (specificatie/bewijsstukken bijvoegen).
– Hoogte ontvangen huurtoeslag (bewijsstukken bijvoegen).
– Hoogte te betalen zorgpremie (bewijsstukken bijvoegen).
– Hoogte ontvangen zorgtoeslag (bewijsstukken bijvoegen).

Indien u geen huur-, zorgtoeslag of kindgebonden budget ontvangt vernemen wij graag de reden.