Skip to main content

De Algemene termijnenwet geeft twee redenen om een wettelijke termijn te verlengen. Indien een termijn afloopt op een zaterdag of een zondag of op een erkende feestdag, wordt deze termijn verlengd tot en met de eerstvolgende gewone werkdag.

Een wettelijke termijn die via de Algemene termijnenwet kan worden verlengd, moet minimaal twee gewone werkdagen bevatten. De aanvangsdag telt daarbij niet mee. Deze bepaling is alleen voor termijnen van drie dagen of langer.

De Algemene termijnenwet geldt alleen voor termijnen die in een formele wet staan of in een algemene maatregel van bestuur. Zulke wetten of amvb’s kunnen zelf wel uitzonderingen bevatten.
De wet is dus niet van toepassing op contractuele termijnen, door de rechter bepaalde termijnen of termijnen in ministeriele regelingen of plaatselijke verordeningen.

Er gelden enkele uitzonderingen voor de Algemene termijnenwet. Zo wordt de wet uitgesloten voor termijnen omschreven in uren en termijnen die langer zijn dan 90 dagen, 12 weken, drie maanden of een jaar.

Een termijn van drie dagen die begint op donderdag zou zonder deze wet eindigen op zaterdag. Op grond van deze wet wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, dus de maandag die daar op volgt. Is die maandag bijvoorbeeld tweede paasdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerste dinsdag.

.

Algemene Termijnen Wet