Skip to main content

U heeft een brief ontvangen om een openstaande rekening te betalen

Misschien heeft u een rekening over het hoofd gezien. Dat overkomt de beste wel eens.
Wij raden u aan om die zo snel mogelijk te betalen. Waarom is dat beter voor u?

Mocht u deze niet betalen dan kan de opdrachtgever overwegen om een rechtszaak tegen u aan te spannen om u te dwingen te betalen. Als de rechter uitspraak doet (=vonnis) in en besluit dat opdrachtgever in zijn recht staat dan worden alle extra kosten aan u doorbelast. Een factuur kan dan makkelijk drie keer zo hoog uitvallen. Ons advies luidt dan ook “Voorkomen is beter dan genezen”.

Ik ben het oneens met de rekening

Mocht u het niet eens zijn met de rekening dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens treft u hier aan. Voor de goede orde, vermeld in alle gevallen het dossiernummer.

Ik kan de rekening niet betalen

Het kan zijn dat u de rekening op dit moment niet (of niet in één keer) kan betalen. Wij kunnen samen de mogelijkheden onderzoeken hoe we wel tot een oplossing kunnen komen. Daarbij valt te denken aan een betalingsregeling of wellicht een budgetadviesgesprek. Mocht u een betalingsregeling wensen dan kunt u hier klikken, mocht u een afspraak wensen te maken met één van onze medewerkers dan kunt u hier klikken.

Uw voorstel voor een betalingsregeling

Bij het treffen van een betalingsregeling is er maar één ding van belang, namelijk afspraak is afspraak.
Het gaat ons om het vertrouwen dat u zich aan de afspraak houdt. Voorstellen dienen haalbaar te zijn.
Houdt u zich niet aan de afspraak dan vervalt onmiddellijk de regeling en zien wij ons genoodzaakt om de resterende som ineens op u te verhalen.

Het kan zijn dat in uw geval geen betalingsregeling mogelijk is. Een betalingsregeling is een voorrecht dat wij kunnen bieden, wij zijn niet verplicht om een regeling met u te treffen.
Als u binnen 1 week geen akkoord van ons ontvangt dan kunt u er van uit gaan dat wij niet akkoord gaan met uw voorstel.

U kunt ons een voorstel doen voor een betalingsregeling door onderstaand formulier in te vullen. Wij gaan dan bepalen of we met uw voorstel akkoord kunnen gaan. De eerste termijn kunt u direct aan ons overmaken. U kunt uw eerste termijn op verschillende manieren voldoen.