Skip to main content

De gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op uw inkomen. Dat doet hij bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie.
Binnen acht dagen na de beslaglegging zal de gerechtsdeurwaarder aan u het beslag betekenen, zodat ook u op de hoogte bent van het beslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen wordt een beslagvrije voet vastgesteld.

De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken.

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen, rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit omdat het bedrag mede afhankelijk is van uw inkomsten en (een deel van uw) lasten. De gerechtsdeurwaarder heeft hiervoor toegang tot een online portaal waarin gegevens van de belastingdienst en het uwv zijn verwerkt.  De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarvan de wetgever heeft bepaald dat u nodig heeft voor de voldoening van uw belangrijkste (dus niet alle) levensbehoeften. De beslagvrije voet is minimaal 5% van uw totale inkomsten.

De beslagvrije voet kan door u gecontroleerd worden via deze link