Skip to main content

U wilt een openstaande factuur bij ons aanbieden? Om een goed dossier te vormen over de debiteur hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Alle gegevens over de debiteur die bij u bekend zijn zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers, etc.
 • Tevens alles wat u zelf weet over de debiteur (bedrijfswagen, andere gegevens die hij/zij u verteld heeft)
 • Een opdrachtbevestiging, contract of overeenkomst, kopie van de factu(u)r(en), een herinnering (indien verstuurd) en aanmaning (indien verstuurd)
 • Correspondentie, e-mails, Messenger-, Whatsapp-berichten aangaande deze zaak
 • eventueel verweer of toezeggingen van de debiteur
 • Uw eigen algemene voorwaarden (alleen bij de eerste opdracht).

U kunt deze ook aan ons mailen via info@vdv-vh.nl. of per post sturen aan

Van der Vleuten & Van Hooff gerechtsdeurwaarders & incasso

Postbus 440

1970 AK IJmuiden

Daarnaast is het mogelijk om alle documenten via het onderstaande formulier te versturen.

Zodra wij het dossier hebben ontvangen nemen wij contact met u op aangaande de te nemen vervolgstappen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen of uw telefoonnummer op de site achterlaten dan nemen wij contact met u op

Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en onze tarieven.

  Gegevens opdrachtgever

  Bedrijfsnaam

  Voornaam (voluit)

  Achternaam *

  Contactpersoon *
  Dhr.Mevr.

  Adres

  Postcode

  Plaats

  E-mailadres *

  Telefoonnummer *

  Bankrekeningnummer (IBAN)

  Kamer van Koophandel nummer

  Rechtsvorm

  Bent u BTW-plichtig
  JaNee

  Gehanteerd rentepercentage
  Wettelijke renteAnders:

   

  Vordering

  Hoofdsom
  (incl. BTW indien van toepassing)

  Factuurnummer(s) en data
  (svp ontvangen factuurnummers bijvoegen. Komma gescheiden bijv: 4100475, 5000476, 8953856)

  Data van herinneren en in gebreke stellen
  (svp herinneringsnummer(s) bijvoegen. Komma gescheiden bijv: 2800475, 2800476, 2953856)

  Indien van toepassing een exemplaar van uw algemene voorwaarden bijvoegen.
  Graag alle stukken aangaande deze zaak toevoegen (contract/opdrachtbevestiging/overeenkomst, chatgeschiedenis en andere vormen van communicatie). Elk detail aangaande de wederpartij kan van belang zijn (vermogen of bezittingen).

  Documenten