Skip to main content

 

 

De kwaliteit van werken en het bereiken van resultaten wordt gewaarborgd doordat wij ons als Gerechtsdeurwaarderskantoor continu laten beoordelen door externe deskundigen. Hierdoor presteren wij volgens hoogste kwaliteitsnormen opgesteld door de branche Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het doel van de KBvG is ‘het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van en door haar leden’. Het algemene en maatschappelijke belang is daarbij het uitgangspunt. Om dit te kunnen waarborgen heeft de KBvG “Normen voor Kwaliteit” opgesteld. Door middel van een uitgebreide audit wordt eens per twee jaar getoetst of gerechtsdeurwaarders aan deze norm voldoen. Deze audit verloopt binnen Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso al jaren op rij positief.

Daarnaast is de KBvG een beroepsorgaan, waarbij alle gerechtsdeurwaarders verplicht zijn aangesloten.

Ook onze medewerkers worden jaarlijks geschoold om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de wet en de beroepsgroep.