Skip to main content

 

Als u van ons een dagvaarding heeft ontvangen dan bent u opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

Een dagvaarding is het inleidende stuk waarmee een procedure bij de rechter wordt gestart. In de dagvaarding staat beschreven wat uw wederpartij van u vordert. Het is daarbij belangrijk dat duidelijk is opgenomen wie wat aan wie verschuldigd is en waarom diegene recht heeft op het verschuldigde bedrag.
In de dagvaarding staat niet alleen vermeld wanneer u moet verschijnen en voor welke rechter. In de meeste gevallen dient u te verschijnen voor de Kantonrechter, maar dat kan ook de Kort Geding rechter of b.v. de Rechtbank zijn. Belangrijker nog is dat in de dagvaarding staat vermeld op welke wijze u moet verschijnen. Mag u zelf procederen of heeft u een advocaat nodig.

De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder aan u betekend (afgegeven). Dat kan in persoon gebeuren of, als u niet thuis bent, middels een gesloten envelop in de brievenbus. Vanaf het moment dat de dagvaarding is betekend, bent u ook de kosten van de dagvaarding en de salaris van de gemachtigde verschuldigd.

Erkent u de vordering, dan kunt u verdere proceskosten voorkomen door uiterlijk drie dagen voor de zitting het totaal verschuldigde (inclusief de kosten van de dagvaarding en het salaris gemachtigde) te voldoen.  U voorkomt daarmee dat u ook griffierecht verschuldigd bent. Griffierecht zijn de kosten voor de behandeling van de vordering door de Rechtspraak. Deze kosten zijn veelal aanzienlijk.

Bent u het niet eens met de vordering dan kunt u uw verweer voeren of om uitstel voor verweer verzoeken.  In de dagvaarding staat vermeld door wie en op welke wijze dat gedaan dient te worden.

Indien u helemaal niet reageert, dan gaat de procedure wel gewoon door en wordt u bij verstek veroordeeld, tenzij de rechter de vordering onrechtmatig of ongegrond vindt.

Klik hier voor de brochure van de Rechtspraak