Skip to main content

 

 

Maakt u gebruik van een incassobureau of jurist? Laat u uw debiteuren door uw boekhouder, accountant of andersoortig bedrijf of onderneming aanschrijven?

Bent u jurist, accountant, boekhouder, vve-beheerder, of verricht u voor uw cliënten buitengerechtelijke incassowerkzaamheden door middel van een incassobureau?
Dan kan deze informatie voor u van groot belang zijn.

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) stelt vanaf 1 april 2024 nieuwe normen voor de incassosector.

Deze wet eist dat incassodienstverleners zich verplicht registreren en voldoen aan strikte kwaliteitseisen, ook wanneer vorderingen worden overgedragen. Dit is van toepassing op alle organisaties die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoeren voor derden, gericht op consumenten in Nederland, inclusief eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

Doel van de Wki is de incassodienstverlening verbeteren en bijdragen aan de vermindering van schuldenproblematiek. Ondanks dat de initiële plannen al uit 2017 stammen en het traject lang en complex was, biedt de huidige wetgeving nog niet een volledig raamwerk. Belangrijke aspecten en ‘highlights’ van de wet zijn daarom vastgelegd in het ‘Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening’ (Bki), terwijl verdere details nog moeten worden uitgewerkt.

De wet introduceert onder meer vereisten omtrent vakbekwaamheid, waarbij incassomedewerkers en incassoleidinggevenden een bepaald opleidingsniveau moeten hebben. Er is een zorgplicht die voorschrijft dat medewerkers kennis moeten hebben en houden van maatschappelijk verantwoorde incassopraktijken, met jaarlijkse cursussen en bijeenkomsten. Daarnaast worden de inrichting van dossiers, de inzichtelijkheid van vorderingen, en een limitatie op de stapeling van incassokosten geregeld.

Voor de praktijk betekent dit een significante verandering. Incassodienstverleners worden geconfronteerd met registratiekosten en jaarlijkse bijdragen voor het beheer van het register, toezicht en handhaving. Dit heeft invloed op het verdienmodel, vooral gezien het verbod op stapeling van incassokosten en beperkingen in de benadering van schuldenaren.

De wet maakt een uitzondering voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, gezien hun reeds bestaande verplichtingen en kwaliteitseisen. Dit benadrukt het belang van een kwaliteitsrekening, exclusief voor de opdrachtgevers en gescheiden van het ondernemingsvermogen, een aspect dat nog niet door de Wki wordt geadresseerd.

Concluderend zal de Wki waarschijnlijk de kwaliteit van incassodienstverlening verbeteren, maar de effectiviteit in de praktijk moet nog blijken. De hoge kosten en operationele veranderingen vormen uitdagingen voor incassobureaus, terwijl de exclusieve bevoegdheden bij gerechtsdeurwaarders blijven. Deze wet onderstreept het belang van kwalitatief hoogwaardige incassopraktijken en draagt bij aan het doel om de schuldenproblematiek in Nederland te verminderen.

Voor meer informatie over de Wki en hoe wij kunnen helpen, neem contact op met onze incassospecialisten.

Nadere informatie Wki  

klik hier voor de wettekst van de Wki.
klik hier voor de tekst van het besluit.