Skip to main content

Wetswijziging toezicht en tuchtrecht

By 6 december 2018oktober 4th, 2022Uncategorized

Toezicht en tuchtrecht zijn twee belangrijke elementen waar de gerechtsdeurwaarder mee te maken heeft. Toezicht betreft de controle op het naleven van wettelijke voorschriften zoals wetgeving en verordeningen. Toezicht is erop gericht eventuele overtredingen te voorkomen. Wanneer er mogelijk toch sprake is van een overtreding, komt het tuchtrecht om de hoek kijken.

De laatste jaren werd de overheid geconfronteerd met stijgende kosten voor toezicht en rechtspraak. Niet alleen voor de Gerechtsdeurwaardersbranche, maar ook voor wat betreft de advocatuur en het notariaat. Onlangs heeft er dan ook een wetswijziging plaatsgevonden waarin o.a. aan onze beroepsorganisatie de plicht is opgelegd de kosten van het toezicht en tuchtrecht te vergoeden aan de Staat. De KBvG heeft vervolgens in een Verordening en een bestuursregel bepaald dat haar leden een heffing krijgen opgelegd per registratie van een exploot in het repertorium (register van uitgebrachte exploten).

Het bestuur van de KBvG heeft besloten dat het bedrag van de heffing per registratie van een exploot in het repertorium € 0,78 exclusief btw is (tarief 2018). Wij dienen deze kosten voortaan door te belasten aan onze opdrachtgever.