Skip to main content
Monthly Archives

april 2020

Bellen is oplossen!

By Uncategorized

Onze beroepsvereniging, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft na de uitbraak van het Covid-19 (Corona) virus, een campagne gelanceerd genaamd “Bellen is oplossen”.

Door het coronavirus kunnen mensen hun baan kwijtraken en kunnen ondernemers in de problemen komen door het weggevallen van inkomsten. Dat vergroot de kans groot dat zij in de financiële problemen terechtkomen. Door bovenstaande campagne willen we mensen stimuleren om op tijd te bellen met de gerechtsdeurwaarder wanneer zij van hem of haar een brief ontvangen over een onbetaalde rekening. Deurwaarders zijn er namelijk ook om te helpen bij het voorkomen van nieuwe schulden. Door de situatie samen te bespreken helpen wij het probleem op te lossen!

Kijk voor meer informatie op www.bellenisoplossen.nl

 

 

Voorschotnota ontvangen?

By Uncategorized

Regeling Out-of-Pocket kosten en voorschotten

We krijgen enkele vragen over ons verzoek om een voorschot voor dekking van kosten in dossiers. Door enkele wijzigingen van wet- en regelgeving mogen wij als gerechtsdeurwaarder zogenaamde Out-of-pocket kosten niet meer voorfinancieren. Out-of-pocket kosten zijn de kosten die bij de behandeling van een dossier worden gemaakt en die door derden aan de gerechtsdeurwaarder worden gefactureerd.

Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

  • Opvragen van een BRP-uittreksel
  • Raadplegen van het RDW-register
  • Betalen van griffierecht
  • Inschakelen slotenmaker
  • Gebruik maken van een verhuis- en/of transportbedrijf

De  KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) stelde vanaf 1 mei 2014 een nieuwe dwingende bestuursmaatregel vast. Deze regel verbied de voorfinanciering van out-of-pocketkosten.

Wat betekent dit voor u?

Voorheen maakte de deurwaarder kosten in het dossier en bracht deze bij sluiting pas in rekening. Maar dit is inmiddels verboden. Tegenwoordig moet er een kostenvoorschot zijn zodat de OOP-kosten gedekt worden. Het  kostenvoorschot wordt dus betaald door de klant(schuldeiser) en wordt niet meer voorgefinancierd door de deurwaarder. Als er geen voorschot is betaald in het dossier, dan mogen wij geen verdere acties en/of maatregelen nemen.

De OOP-kosten dienen op schuldeisersniveau ten alle tijden gedekt te zijn. Wanneer u als klant meerdere dossiers bij ons hebt lopen, dan kan het zijn dat de ontvangen gelden in het ene dossier ook de OOP-kosten in de andere dossiers van de schuldeiser dekken.  Het kan, in geval van afwikkelingen, dan ook voorkomen dat we alsnog een voorschot voor een ander dossier moeten vragen.