Skip to main content
Monthly Archives

december 2018

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen en ATW-dagen

By Uncategorized

De feestdagen staan weer voor de deur. Graag willen wij u dan ook wijzen op onze aangepaste openingstijden:

Maandag 24 december 2018: gesloten
Dinsdag 25 december 2018: gesloten (Eerste Kerstdag)
Woensdag 26 december 2018: gesloten (Tweede Kerstdag)
Dinsdag 1 januari 2019: gesloten (Nieuwjaarsdag)

Donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018 is ons kantoor gewoon geopend, evenals maandag 31 december 2018.

Ook komen er nog een aantal explootvrije dagen aan; zogenaamde ATW-dagen. Op de volgende dagen mogen er geen exploten worden uitgereikt:

Maandag 24 december 2018: gelijkgestelde dag
Dinsdag 25 december 2018: Eerste Kerstdag
Woensdag 26 december 2018: Tweede Kerstdag
Maandag 31 december 2018: gelijkgestelde dag
Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaarsdag

Het team van Van der Vleuten & van Hooff gerechtsdeurwaarders & Incasso wenst u hele fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2019. Ook in het nieuwe jaar zijn wij u weer graag van dienst.

Wetswijziging toezicht en tuchtrecht

By Uncategorized

Toezicht en tuchtrecht zijn twee belangrijke elementen waar de gerechtsdeurwaarder mee te maken heeft. Toezicht betreft de controle op het naleven van wettelijke voorschriften zoals wetgeving en verordeningen. Toezicht is erop gericht eventuele overtredingen te voorkomen. Wanneer er mogelijk toch sprake is van een overtreding, komt het tuchtrecht om de hoek kijken.

De laatste jaren werd de overheid geconfronteerd met stijgende kosten voor toezicht en rechtspraak. Niet alleen voor de Gerechtsdeurwaardersbranche, maar ook voor wat betreft de advocatuur en het notariaat. Onlangs heeft er dan ook een wetswijziging plaatsgevonden waarin o.a. aan onze beroepsorganisatie de plicht is opgelegd de kosten van het toezicht en tuchtrecht te vergoeden aan de Staat. De KBvG heeft vervolgens in een Verordening en een bestuursregel bepaald dat haar leden een heffing krijgen opgelegd per registratie van een exploot in het repertorium (register van uitgebrachte exploten).

Het bestuur van de KBvG heeft besloten dat het bedrag van de heffing per registratie van een exploot in het repertorium € 0,78 exclusief btw is (tarief 2018). Wij dienen deze kosten voortaan door te belasten aan onze opdrachtgever.