Skip to main content
Monthly Archives

januari 2023

Rechters bezorgd over kwaliteit van de rechtspraak

By Uncategorized

Complexere zaken en wetgeving in combinatie met een tekort aan rechters leiden tot lange doorlooptijden en een hoge werkdruk. Rechters maken zich zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit van de rechtspraak.

Rechters hebben het zwaar. Ze krijgen steeds meer complexe zaken op hun bordje en de kwaliteit van de wetgeving is ook niet altijd even goed. Daarnaast kampen ze met een hoge werkdruk; de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft er al diverse malen de noodklok over geluid. Uit onderzoek blijkt dat rechters structureel gemiddeld ruim 33 procent overwerken. Zouden ze dat niet doen, dan zouden er 800 rechters extra nodig zijn bovenop de huidige 2.600.

Gelijktijdig valt het ons op dat rechters wel steeds meer ambtelijk toetsen, ook in gevallen van verstek, en meer en meer tijdrovende zittingen houden waarbij alle partijen dienen te verschijnen (een comparitie van partijen)

explootvrije dagen 2023

By Uncategorized

De volgende data gelden als explootvrije dagen voor 2023:

1 januari 2023  (Nieuwjaarsdag)
7 april 2023  (Goede Vrijdag)
9 april 2023  (Paasmaandag)
27 april 2023  (Koningsdag)
28 april 2023  (gelijkgestelde dag na Koningsdag)
5 mei 2023  (Bevrijdingsdag)
18 mei 2023  (Hemelvaart)
19 mei 2023  (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
29 mei 2023  (Tweede pinksterdag)
25 december 2023  (Eerste kerstdag)
26 december 2023  (Tweede kerstdag)