Skip to main content

Meer transparantie over vermogen

By 17 november 2022Uncategorized

De vaste commissie van Justitie en Veiligheid heeft op 10 november j.l. overleg gehad met de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Onderwerp was onder meer de oninbaarheid bij de executie van civiele vonnissen. De Minister heeft toegezegd om in het eerste halfjaar van 2023 in gesprek te gaan over de transparantie van vermogen en sancties bij onttrekking aan het vermogen. Een positief signaal!

Vab der vleuten en van hooff logo

De vestiging in Den Helder gaat verhuizen.
Met ingang van 1 januari 2023 is ons nieuwe adres aldaar:

Bernhardplein 75, 1781 HK Den Helder
Het postadres, telefoon- en faxnummers blijven ongewijzigd.