Skip to main content

Meer transparantie over vermogen

By 17 november 2022januari 17th, 2024Uncategorized

De vaste commissie van Justitie en Veiligheid heeft op 10 november j.l. overleg gehad met de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Onderwerp was onder meer de oninbaarheid bij de executie van civiele vonnissen. De Minister heeft toegezegd om in het eerste halfjaar van 2023 in gesprek te gaan over de transparantie van vermogen en sancties bij onttrekking aan het vermogen. Een positief signaal!