Het staat elke schuldeiser vrij om beslag te leggen op al uw vermogensbestanddelen, dus ook uw periodiek inkomen.

De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken.

De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als beslag op uw inkomen is gelegd. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit. Want de hoogte is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u, volgens de wet, nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften.

Bij de beslaglegging, geeft de gerechtsdeurwaarder direct een beslagvrije voet door aan uw werkgever of de uitkeringsinstantie. Dit doet hij aan de hand van de op dat moment bekende gegevens.
Indien u van mening bent dat de gehanteerde beslagvrije voet onjuist is, of wenst u een herberekening van de beslagvrije voet omdat uw situatie is gewijzigd, dient u de navolgende stukken toe te sturen bij uw verzoek:

– Partner /gezinssamenstelling.
– Hoogte totaal netto inkomen. (bewijsstukken bijvoegen).
– Indien partner: hoogte totaal netto inkomen partner.
– Indien kinderen: leeftijd (per kind).
– Hoogte ontvangen kindgebonden budget.
– Hoogte woonkosten (specificatie/bewijsstukken bijvoegen).
– Hoogte ontvangen huurtoeslag (bewijsstukken bijvoegen).
– Hoogte te betalen zorgpremie (bewijsstukken bijvoegen).
– Hoogte ontvangen zorgtoeslag (bewijsstukken bijvoegen).

Indien u geen huur- of zorgtoeslag ontvangt vernemen wij graag de reden.

Bereken uw beslagvrije voet