IJmuiden
Postadres:
Postbus 440
1970 AK IJmuiden

Bezoekadres:
Lariksstraat 35
1971 JR IJmuiden

T : 0255 - 51 57 12
F : 0255 - 51 27 09
E : ijmuiden@vdv-vh.nl

Den Helder
Postadres:
Postbus 95
1780 AB Den Helder

Bezoekadres:
Middenweg 168 B
1782 BL Den Helder

T : 0223 - 61 08 59
F : 0223 - 61 08 72
E : denhelder@vdv-vh.nl

Kantoortijden:
09.00 tot 12.30 uur
14.00 tot 17.00 uur

Wijzigingen 2012

Wijziging wetgeving incassokosten per 1 juli 2012

Op 1 juli 2012 treedt in werking de Wet Normering Incassokosten en geldt voor vorderingen waarin uw debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is. Deze wet heeft een aantal consequenties voor u als schuldeiser.

Het is voor u van groot belang dat u kennis neemt van deze wet. Wat deze wijziging voor u inhoudt zal hieronder worden uitgelegd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vorderingen op consumenten en vorderingen op bedrijven. De wetswijziging is voor vorderingen op consumenten van dwingend recht. Voor vorderingen op bedrijven is de wet regelend van karakter.

VORDERINGEN OP CONSUMENTEN:

De wet verplicht u op uw facturen altijd een vervaldatum op te nemen. De vervaldatum is de datum waarop de vordering uiterlijk betaald dient te zijn.

Na het verstrijken van deze vervaldatum dient u uw debiteur minimaal één aanmaning te sturen, waarbij u uw debiteur, zonder enige verhoging van kosten, een termijn van minimaal 14 dagen geeft om de vordering alsnog te voldoen.

Van groot belang is het dat u in uw aanmaning reeds wijst naar de hoogte van de daarna in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten. U dient dit bedrag derhalve te vermelden in uw aanmaning. Bent u niet B.T.W.-plichtig, dan is het van belang dat u tevens vermeldt dat de buitengerechtelijke kosten worden opgehoogd met de BTW over deze kosten.

De vaste staffel aan buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend aan de hand van percentages over de hoofdsom. Het minimale bedrag aan incassokosten bedraagt € 40,00 exclusief B.T.W.. Alle andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, zijn niet meer toegestaan.

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten kunt u de hieronder vermelde percentages hanteren:

Hoofdsom

Incassokosten

Minimum

Maximum

Eerste € 2.500,00

15%

€ 40,00

 

De volgende € 2.500,00

10%

 

 

De volgende € 5.000,00

5%

 

 

De volgende € 190.000,00

1%

 

 

Over het meerdere van de hoofdsom

0,5%

 

€ 6.775,00


Wat de door u te sturen aanmaning betreft, dient u als schuldeiser, in geval van ontkenning door uw  debiteur deze aanmaning te hebben ontvangen, aan te tonen dat deze aanmaning uw debiteur daadwerkelijk heeft bereikt. Indien u dit niet kunt, loopt u tijdens een eventuele gerechtelijke procedure het risico dat de buitengerechtelijke kosten worden afgewezen. U kunt dit voorkomen door uw aanmaning aangetekend te versturen.

Resumerend:

-         U dient een vervaldatum op te nemen op de factuur.

-         14 dagen termijn aanmaning, inclusief vermelding van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten.

-         De aanmaning moet uw debiteur hebben bereikt.

VORDERINGEN OP BEDRIJVEN:

Voor vorderingen op bedrijven geldt de bovengenoemde regeling als regelend recht. Het is mogelijk van deze regeling af te wijken, mits uw Algemene Voorwaarden, dan wel overeenkomst, daarin voorzien.

Belangrijk is derhalve dat uw Algemene Voorwaarden, dan wel overeenkomst, duidelijk omschrijven welke kosten u in rekening zult brengen. Vanaf 1 juli 2012 is het niet meer mogelijk administratiekosten, dan wel andere kosten buiten de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Is dit niet het geval, dan geldt automatisch de nieuwe regelgeving zoals deze ook van toepassing is voor vorderingen op consumenten.

WAT KAN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR VAN DER VLEUTEN & VAN HOOFF VOOR U BETEKENEN:

Het is voor u van groot belang dat uw facturerings- en aanmaningstraject goed verlopen. Daarnaast kunt u, middels uw Algemene Voorwaarden, ervoor zorgen dat uw verhaalsmogelijkheden bij vorderingen op bedrijven niet worden beperkt. Een en ander kan immers grote financiële consequenties voor u hebben. Ons kantoor is graag bereid uw facturerings- en aanmaningstraject, alsmede uw Algemene Voorwaarden na te lopen en u vrijblijvend te voorzien van de nodige adviezen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met ons kantoor.